دسته: خلاقیت

دوره مربی خلاقیت و نخبه پروی کودکان و نوجوانان

آموزشگاه هنرمندان برگزار میکند:
برگزاری دوره تربیت مربی خلاقیت و نخبه پروری کودک و نوجوان 
در دو سطح مقدماتی و پیشرفته
مکمل دوره مربیگری نقاش کودک