برچسب: نقاشی روی شیشه

گالری آثار ویترای خانم نجمه بذرافشان

پیشینه ویترای یا نقاشی بر روی شیشه به صد ها سال پیش باز می گردد. آثار هنر ویترای را می توان بر پنجره کلیساها و کاخ های قرون گذشته در اروپا یافت. این هنر در شکل حرفه ای و مدرن خود یکی از بهترین تزئینات برای پنجره ها و نماهای شیشه ای در بخش های مختلف ساختمان می باشد. تاثیر بسزای این هنر در نور پردازی داخلی را نمی توان نادیده انگاشت.