برچسب: نقاشی

گالری آثار ویترای خانم نجمه بذرافشان

پیشینه ویترای یا نقاشی بر روی شیشه به صد ها سال پیش باز می گردد. آثار هنر ویترای را می توان بر پنجره کلیساها و کاخ های قرون گذشته در اروپا یافت. این هنر در شکل حرفه ای و مدرن خود یکی از بهترین تزئینات برای پنجره ها و نماهای شیشه ای در بخش های مختلف ساختمان می باشد. تاثیر بسزای این هنر در نور پردازی داخلی را نمی توان نادیده انگاشت.

نیزار

گالری آثار نقاشی های سرعتی(نقاشی های ۵ دقیقه ای) خانم نجمه بذرافشان

نقاشی وانسترود نوعی نقاشی سرعتی است که فقط با انگشت و کاردک روی کاغذ عکاسی انجام می شود. این نوع نقاشی جذابیت خاصی برای فردی که انجام می دهد ایجاد می کند. چون فرد می تواند در مدت ۵ دقیقه تابلویی زیبا خلق کند و جذابیت بیشتر این کار این است که به جای قلمو با انگشتان خود کار میکند.