برچسب: رآلیسم

رودخانه - رنگ روغن - نسرین میربستگان

گالری آثار نقاشی آبان ماه ۹۲

بر روی بوم زندگی ، هرچه میخواهی بکش زیبا و زشتش پای توست تقدیر را باور نکن

تصویر اگر زیبا نبود نقاش خوبی نیستی از نو دوباره رسم کن ، تصویر را باور نکن

گالری ۱ آثار هنرجویان طراحی و نقاشی

گالری آثار استاد خانم نجمه بذرافشان

هنر زبان روح و احساسات درونی انسانهاست. یک هنرمند با خلق اثر می تواند به طور غیر مستقیم و بدون کلام با بیننده ارتباط برقرار کند. هنرمندان از هنر برای بروز تخلیه احساسات و خلاقیت های خود استفاده می کنند. در واقع باید گفت ذات هنر ارزش و بهای فروانی دارد. زیرا افراد می توانند به روشی متفاوت و منحصر به فرد ذهنیات خود را در قالب نقاشی ، موسیقی و مجسمه سازی و … ساده کنند و آن را با دیگران به اشتراک بگذارند.

 

بیشتر کارهای این مجموعه ذهنی می باشد و بر اساس برداشت های ذهنی با سوژه های واقعی در قالب هنر مدرن و فانتزی ارائه شده است . از ویژگی های عالم هنر این است که پیوسته تغییرات و تحولاتی در آن رخ می دهد . هنر نقاشی که به جهاتی ، مادر همه هنر ها قلمداد می شود، همواره محور علائق مادی و معنوی انسان بوده است .

 

 

گل مارگیریت

گل مارگیریت، تکنیک: آبمرکب

برای دیدن بقیه آثار آب مرکب به این آدرس مراجعه کنید http://honarmandan-ac.ir/combined-water/

پنجره

پنجره، تکنیک: آبرنگ

برای دیدن بقیه آثار آبرنگ به این آدرس مراجعه کنید http://honarmandan-ac.ir/watercolor/

نیزار

برای دیدن بقیه آثار وانسترود به این آدرس مراجعه کنید http://honarmandan-ac.ir/vanstrvd/

تکنیک: راپید

تکنیک: راپید

برای دیدن بقیه آثار مفهومی به این آدرس مراجعه کنید http://honarmandan-ac.ir/visual-art/

DSC04733

برای دیدن بقیه آثار ویترای به این آدرس مراجعه کنید http://honarmandan-ac.ir/stained-glass/

اکولین

اکولین سبک: سورآلیسم

برای دیدن بقیه آثار اکولین به این آدرس مراجعه کنید http://honarmandan-ac.ir/watercolor/

 

با نشاط باشید.

بذرافشان